Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web estoronline.com (en endavant “el lloc web”) de què XAUBET JOIERS amb DNI 38781052Q (en endavant XAUBET JOIERS) és titular. La utilització per part de client dels serveis de la botiga d’internet de XAUBET JOIERS pressuposa, en tot cas, l’adhesió a les Condicions Generals de Compra a la versió publicada per XAUBET JOIERS en el moment mateix de l’ordre de compra. Per això, és convenient que el client llegeixi aquestes Condicions Generals abans de procedir a realitzar una compra.

1. ÀMBIT DEL CONTRACTE

Les presents Condicions Generals de Compra s’apliquen a la venda de tots els articles de XAUBET JOIERS a través de la seva pàgina web, a consumidors a qui se’ls pugui lliurar comandes a Europa (només zona euro). XAUBET JOIERS informa que el seu lloc web es dirigeix ​​exclusivament a un públic major de 18 anys. XAUBET JOIERS es reserva el dret a cancel·lar el compte d’accés d’un client si es detecten actes fraudulents, especulatius o de mala fe en la utilització d’aquest servei.

2. LÍMIT DE COMPRA

Per raons de seguretat, no poden realitzar-compres superiors a 10000 € ni amb més de 40 articles per comanda.

3. PREU

Els preus aplicables són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda. Els preus apareixen detallats en cada article i inclouen l’IVA (Impost sobre Valor Afegit), IGIC (Impost General Indirecte Canari), o IPSI (impost sobre la producció, els serveis i la importació a Ceuta i Melilla), segons correspongui. L’import de les despeses d’enviament s’indica a client de manera desglossada en el moment en que realitzi la comanda.

4. PAGAMENT

El pagament es realitzarà a la finalització de el procés de compra i serà condició indispensable per a la formalització del mateix. En cap cas es podrà realitzar el pagament amb posterioritat. No s’admet el pagament mitjançant procediments diferits com ara enviament contra reemborsament, transferència o pagament a botiga en el moment de recollida de la comanda. Mitjans de pagament admesos: Les compres es poden pagar amb targeta de crèdit Visa®, Mastercard® o American Express® així com amb targeta de dèbit 4B o 4B Maestro i Sistema PayPal. En qualsevol cas, l’elecció de el mitjà de pagament es realitza durant el procés de compra a la pantalla corresponent. El client ha de notificar a Tendam qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini possible perquè Tendam pugui realitzar les gestions oportunes. Els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau que comporten el rebuig de cert tipus d’operacions. Tendam no és responsable de l’aplicació d’aquest tipus de polítiques de seguretat.

5. LLIURAMENT

El termini de lliurament serà com a màxim de 30 dies naturals a partir de la realització de la compra. El lliurament de les comandes es realitzarà en l’adreça que indiqui el client atenent les següents característiques:

5.1 Enviament a domicili:

–  Enviament estàndard:  El client haurà d’abonar les despeses de transport en compres inferiors a 99 € a la Península i Balears, resta de la Unió Europea consultar.

–  Enviaments “exprés” (no aplicable a Canàries, Ceuta i Melilla) i “same day” (aplicable a determinats codis postals de la Comunitat de Madrid):  el client haurà d’abonar les despeses de transport independentment de l’import de la compra.

La direcció indicada pel client podrà ser un domicili particular, un lloc de treball o qualsevol altra adreça que s’indiqui. No cal que l’adreça de facturació i l’adreça d’enviament coincideixin.

Incidències en el lliurament:  En cas de no poder realitzar el lliurament per absència de l’interessat, l’agència de transport deixarà una nota indicativa i intentarà contactar per telèfon amb el destinatari. Després de dos intents fallits, el client haurà de contactar amb l’agència de transport per a procedir amb el lliurament.

6. CANVIS, DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Existeixen diferents procediments per a la realització de canvis, devolucions i desistiments. A continuació descriurem les característiques de cada un d’ells, així com els seus costos i condicions.

a) Canvi: es considera canvi la substitució pel mateix producte en un altre color i / o mida.
b. Devolució: per causa d’una tara, no, recepció d’un producte erroni o un altre motiu diferent als anteriors.
c. Desistiment: originada per decisió de client.

COMANDES ENTREGATS PENÍNSULA I BALEARS

CANVIS:

-Condicions: Disposes d’un mes des de la recepció del producte / s per realitzar un canvi.

– Cost: Els canvis no tenen cap cost per al client.

– Procediment:

– En botiga física: presenta el tiquet original que vas rebre amb la teva comanda i el producte a canviar.

DEVOLUCIONS: 

Condicions:  Disposes d’un mes des de la recepció del producte / s per realitzar la devolució.

-En cas de tara o defecte: Tendam respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en el termini de dos anys des del lliurament del producte / s, d’acord amb el que estableix el punt 8 d’aquestes condicions generals.

– Cost:  Les devolucions poden tenir cap cost per al client.

DRET DE DESISTIMENT: 

– Condicions:  tens dret a desistir de l’contracte sense necessitat de justificació, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte.

– Cost:  El desistiment no té cap cost per al client. XAUBET JOIERS reemborsarà l’import corresponent, incloent les despeses d’enviament estàndard del lliurament inicial (excepte enviaments express i same day) sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment.

– Procediment:

– En botiga online: posa’t en contacte amb el nostre Servei d’Atenció a l’Client, trucant al telèfon o mitjançant el correu electrònic info@xaubetjoiers.com

DEVOLUCIONS:

Condicions:  Disposes d’un mes des de la recepció del producte / s per realitzar la devolució.

7. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Si es produeixen incidències quant al seu subministrament o si no queden productes en estoc, el client serà informat immediatament i es procedirà a l’reemborsament de l’import del producte o productes sense estoc.

8. GARANTIA DELS PRODUCTES ADQUIRITS

La garantia oferta és la que s’estableix en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Tendam respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en el termini de dos anys des del lliurament.

9. ATENCIÓ A EL CLIENT

Per a qualsevol dubte, suggeriment, consulta o reclamació sobre la botiga en línia, pot dirigir-se a el Servei d’Atenció a l’Client.

10. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA.

ESTORONLINE es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals de Compra. Cap modificació afectarà a les comandes que ja estiguin en curs.

11. FORÇA MAJOR.

El compliment per XAUBET JOIERS de la totalitat o de part de les seves obligacions serà suspesa en el cas que sobrevingui un cas fortuït o de força major que impedeixi o retardi el compliment.

12. LLEI APLICABLE I juridiscció

Les presents Condicions Generals de Compra estan sotmeses a la legislació espanyola. Sense perjudici de l’anterior, el consumidor no resident a Espanya també gaudeix de la protecció que li garanteixen les disposicions imperatives de el dret de país on tingui la residència habitual. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de client.